Yahya en de 222 afwijzingen
Het Zaad en de 11 Eitjes
Een Vreemde Wereld
Doodzonde
Yahya-poster
HZed11Eitjes-poster
EVW-poster
DZ-Poster

waarom?

Wij brengen de menselijke kant van samenlevingsvraagstukken in beeld. Door kijkers te raken brengen we hen in beweging. Met onze documentaires geven we een inspirerende kijk op schurende thema’s die nog onderbelicht zijn. Wij geven een stem aan mensen die onvoldoende gezien of gehoord worden. Het is een eer en een verantwoordelijkheid om hun verhalen te vertellen. En een noodzaak, vinden wij.

wat?

Beelden zeggen meer dan duizend woorden en de werkelijkheid verzin je niet. Maar om werkelijk iets te veranderen moet je de kijker raken. Daar geloven wij in. Door de verhalen te delen kunnen we verandering teweeg brengen. Sinds 1998 houden we ons bezig met sociaal maatschappelijke thema’s. Wij maken documentaires, series en educatieve programma’s.

hoe?

Met aanhoudende nieuwsgierigheid en betrokkenheid houden we een scherp gevoel voor de tijdgeest binnen de culturele- en sociale structuren van onze samenleving: het onderwijs, de zorg, de rechtstaat etc. Wij werken nauw samen met omroepen, ministeries, gemeentes, maatschappelijke organisaties en fondsen.

Op eigen initiatief, in samenwerking of in opdracht maken wij documentaires, organiseren we vertoningen of ontwikkelen we educatief materiaal. Altijd over zaken die wij noodzakelijk vinden.

wie?

Wij werken in een flexibel en divers team samen met freelancers die hun vak verstaan. De lijnen zijn kort en zo houden we onze visie scherp. Wij leren iedere dag en passen dat meteen toe. Studio Noodzaak maakt graag kennis met gedreven mensen die ons kunnen versterken. Binnen ons professionele team bieden wij bovendien plaats voor een enthousiaste stagiair.

Julia von Graevenitz

Julia von Graevenitz

‘Al meer dan twintig jaar maak ik met heel veel plezier documentaires. Ik ben nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en hoe ze hun levens leven. Ik vind het een rijkdom om allerlei verschillende mensen te ontmoeten: jongeren die op zoek zijn naar wie ze willen zijn, mensen in kwetsbare situaties of mensen met grote dromen. We kunnen zoveel van elkaar leren. Met mijn films wil ik denkbeelden veranderen en taboes bespreekbaar maken. Het geeft mij veel voldoening om de kracht van mensen te versterken, zowel met mijn werk als in ons bedrijf. Ik ben optimistisch van aard en geloof dat er meer is dat ons bindt dan wat ons verdeelt.’

Menno Visser

‘Als producent wil ik het publiek meenemen in de verhalen en motieven van ‘de ander’. Film is van oudsher een geweldig middel om de wereld om ons heen te leren kennen en beter te begrijpen. Door mensen te raken brengen we verandering teweeg. Ik haal er voldoening uit om met ons werk mensen en partijen in beweging te brengen, te verbinden en bij te dragen aan een betere wereld. Vanuit transparantie en betrokkenheid zorg ik voor een breed draagvlak, kwalitatief sterke producties en een groot bereik. Films maak je nooit alleen, dat is teamwerk. Het motiveert mij als we na hard werken samen trots op de resultaten zijn.’

Menno Visser

boeken

Traumastapeling boek

Traumastapeling

Trauma is in onze samenleving de grote onzichtbare. Mensen met trauma tonen zich niet, mensen die anderen trauma bezorgen nog minder. En wij, de omstanders, wenden liever de blik af. Het oorverdovende zwijgen in onze samenleving zorgt voor nieuw trauma, laag op laag. Hoe doorbreken we het zwijgen en verzamelen we de moed om te leren begrijpen wat trauma is en wat het met mensen doet? Alleen zo kunnen we stapeling van trauma voorkomen.

Julia von Graevenitz kwam in contact met incestslachtoffer Lies en raakte geïnteresseerd in de psychologie van trauma en de maatschappelijke effecten ervan. Een jaar lang ging ze een intensieve dialoog aan met Lies en bekeek trauma vanuit verschillende perspectieven. Ze sprak met wetenschappers, therapeuten, juristen en politici op zoek naar inzichten en houvast.

Met medewerking van deskundigen als Anne Marsman, Iva Bicanic, Floortje Scheepers, Richard Korver en Mariëtte Hamer.

‘Dit is een pijnlijk, schurend en confronterend boek over de impact van trauma op de mensen die het meemaken, maar ook op de directbetrokkenen en de maatschappij. Aanbevolen!’

‘Traumastapeling’ is in alle boekwinkels verkrijgbaar. Bestel het hier.

Jong en Urban

De meeste jongeren vinden op eigen kracht hun plek in de maatschappij. Voor een groeiende groep jongeren is dat echter niet vanzelfsprekend. Zeker wanneer ze met problemen te maken hebben zoals armoede, onveiligheid thuis of op school of een kwetsbare mentale weerbaarheid. Voor deze jongeren zijn de kansen op een goede toekomst aanmerkelijk kleiner. 

In Jong en Urban zijn jongeren zelf aan het woord over kansenongelijkheid en over de onderwaardering en eenzaamheid die ze als gevolg daarvan ondervinden. Gedurende een jaar sprak Julia von Graevenitz honderdzeventig jongeren op het vmbo en mbo en stelde hun de vraag wat kansenongelijkheid voor hen betekent. Hoe verloopt hun onderwijscarrière? Wat hebben zij nodig om tot goede keuzes te komen? Waar gaat het mis? En wat kunnen wij doen om jongeren beter te ondersteunen en te begeleiden?

‘Jong en Urban’ is in alle boekwinkels verkrijgbaar. Bestel het hier.

Urban Onderwijs

In het boek Urban Onderwijs verkennen Julia von Graevenitz en Menno Visser vanuit een dertigtal prikkelende gesprekken met docenten uit po, vo, mbo en hbo, maar ook onderwijskundigen, docentenopleiders en onderzoekers hoe het onderwijs de kansen van álle leerlingen kan vergroten, ongeacht niveau, sociaaleconomische achtergrond of kleur.

‘De kwaliteit van de leraar is de grote onderschatte factor in het onderwijs. Alle leerlingen verlangen naar een leraar die ziet wie zij zijn en wat zij kunnen. Zij komen in dit bijzondere boek aan het woord. Hun verhalen zijn waardevol voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren.’

Ahmed Marcouch-burgemeester Arnhem

In het boek Urban Onderwijs antwoorden 32 docenten op de urgente vraag: hoe kan het onderwijs kansen vergroten? Zij zetten de koplampen hoger.

‘Urban Onderwijs’ is in alle boekwinkels verkrijgbaar. Bestel het hier.

Doodzonde – Zelfmoord is nooit alleen

Per dag plegen er in Nederland vijf mensen zelfmoord. Dat zijn er zo’n 1850 per jaar. Daarnaast doen 100.000 mensen per jaar een suïcidepoging. Dit zijn nauwelijks te bevatten aantallen. Aan de hand van persoonlijke ervaringen en verhalen van directbetrokkenen beschrijven Julia von Graevenitz en Menno Visser in Doodzonde wat er kan worden verbeterd in de hulp aan mensen met een doodswens.

Wat kunnen we doen om suïcides te voorkomen? Hoe maken we zelfmoord bespreekbaar en zorgen we ervoor dat iemand de last van zijn doodswens niet alleen draagt? Hoe kunnen naasten en professionals daarin beter samenwerken? En hoe vormen we een maatschappelijk vangnet?
 
Psychiaters, psychologen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, huisartsen, een wijkagent, een NS-medewerker, een familievertrouwenspersoon, moeders, vaders, dochters en partners vertellen vanuit hun ervaring. Doodzonde biedt erkenning voor de tienduizenden mensen die jaarlijks betrokken zijn bij de hulp aan mensen met suïcidale gedachten. Het geeft inzicht in mogelijke hulp en spoort aan de stilte te doorbreken. Suïcide kan niemand alleen oplossen, dat is altijd iets van samen. Geen mens is een eiland.
 
Doodzonde, Zelfmoord is nooit alleen is niet uitsluitend een boek voor hulpverleners en andere professionals, maar voor iedereen die betrokken is bij iemand met suïcidale gedachten.

‘Doodzonde, Zelfmoord is nooit alleen’ is in alle boekwinkels verkrijgbaar. Bestel het hier.